In de wereld van onroerend goed zijn taxaties van cruciaal belang. Een nauwkeurige taxatie is essentieel om de waarde van het vastgoed correct te bepalen. Relatief nieuw in de markt is de Desktoptaxatie, aangeboden door Calcasa. Dit is iets anders dan een taxatie door een gecertificeerde taxateur. In dit artikel zullen we de verschillen tussen deze twee benaderingen onderzoeken, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen wanneer u een taxatie voor uw woning nodig heeft. Wanneer kiest u voor een desktoptaxatie boven een fysieke taxatie? Wat zijn de verschillen en hoe gaat de taxateur te werk?

Desktoptaxatie: De Virtuele Beoordeling

Een desktoptaxatie is een modelmatige benadering van het taxatieproces, waarbij de taxateur geen fysiek bezoek aan het vastgoed hoeft af te leggen. In plaats daarvan worden gegevens en informatie over het pand digitaal verzameld en geanalyseerd. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van een desktoptaxatie:

  1. Gegevensverzameling: Het model gebruikt online vastgoeddatabases, marktdata en andere digitale bronnen om informatie over het pand te verzamelen, zoals locatie, grootte, bouwkenmerken en verkoopgeschiedenis.
  2. Analyse: Met behulp van geavanceerde analytische tools en modellen bepaalt het model de waarde van het vastgoed. Dit gebeurt op afstand, zonder dat er daadwerkelijk een taxateur ter plaatse is.
  3. Beperkingen: Desktoptaxaties zijn meer geschikt voor eenvoudige vastgoedobjecten en situaties waarbij een snel inzicht in de waarde nodig is. Ze zijn mogelijk niet zo nauwkeurig als traditionele taxaties en zijn ongeschikt voor complexere woningen.

Taxatie door een Taxateur: De Persoonlijke Aanpak

Een taxatie door een gecertificeerde taxateur omvat een grondiger en persoonlijker proces. De taxateur bezoekt fysiek het pand en voert een gedetailleerde beoordeling uit. Hier zijn enkele aspecten van deze benadering:

  1. Fysiek Bezoek: De taxateur bezoekt het pand om de fysieke staat, indeling en kwaliteit van de constructie nauwkeurig te beoordelen. Dit geeft de taxateur een diepgaand inzicht in het onroerend goed.
  2. Directe Waarneming: Door ter plaatse te zijn, kan de taxateur eventuele unieke kenmerken, renovaties of tekortkomingen die van invloed kunnen zijn op de waarde van het pand, beter identificeren en begrijpen.
  3. Nauwkeurigheid: Taxateurs kunnen een meer gedetailleerde en nauwkeurige waardebepaling bieden, vooral voor complexe of unieke vastgoedobjecten, vanwege hun persoonlijke observaties en expertise.

Het Juiste Type Taxatie Kiezen

Het kiezen tussen een desktoptaxatie en een taxatie door een taxateur hangt af van verschillende factoren, zoals het type onroerend goed, de complexiteit ervan, de gewenste nauwkeurigheid en de tijdsdruk. Voor standaardwoningen in een gangbare markt, waar snelheid belangrijk is, kan een desktoptaxatie handig zijn. Maar voor unieke, luxe of complexe eigendommen, is een taxatie door een taxateur vaak aan te raden vanwege de grondige analyse en persoonlijke expertise. Wat u in elk geval dient te weten, is dat een taxateur zich aan de strenge nationale en internationale regels van het taxatievak dient te houden omtrent objectiviteit, onafhankelijkheid en deskundigheid. De huidige modellen voldoen niet aan de regelgeving van taxateurs.

In het algemeen geldt dat hoe belangrijker de transactie is en hoe nauwkeuriger de waardebepaling moet zijn, des te meer voordelen een taxatie door een taxateur kan bieden. Het brengt niet alleen een diepgaander begrip van het vastgoed met zich mee, maar biedt ook meer vertrouwen aan alle betrokken partijen. Daarnaast kan de taxateur u verder adviseren over verduurzaming, bouwkundige staat, onderhoud en de buurt / wijk waarin de woning staat.

Comments are closed

Contact