Er is een hoop gezegd en geschreven over taxateurs de afgelopen twee jaar. Kritiek op de waardering die taxateurs afgeven, de opkomst van modelmatige taxatierapporten en vraagtekens bij de toegevoegde waarde van een taxatie hebben geresulteerd in een nieuw model taxatierapport, dat flink is gewijzigd ten opzichte van het (tot 1 juli geldende) model Woonruimte 2018. Wat verandert er nu precies?

Ten eerste zal de leesbaarheid van het rapport worden bevorderd. Meer samenhang tussen de afzonderlijke delen en een toegankelijker taalgebruik moeten er voor gaan zorgen dat niet alleen de getaxeerde som wordt bekeken door de lezer, maar ook alle aspecten die aan het vormen van die getaxeerde waarde ten grondslag hebben gelegen. Dat is namelijk precies wat een taxatierapport moet zijn; naast de waarde moet de staat van de woning, de omgeving, de afwerking en toekomstbestendigheid worden bekeken.

Dat maakt dat in het nieuwe model rapport de taxateur dieper in zal moeten gaan op de bouwkundige aspecten van de woning. Per bouwonderdeel wordt een oordeel toegekend, welke bij een matige of slechte conditie van een herstelkostenpost wordt voorzien. Op het gebied van duurzaamheid komt ook een verdieping. Het rapport wordt daarmee meer uitgebreid, maar kan ook een bredere rol gaan vervullen. In plaats van een noodzakelijk kwaad, zal het rapport de opdrachtgever een helder beeld geven van het getaxeerde pand en daarmee mogelijk zelfs een rol gaan spelen in de besluitvorming tot koop, verkoop, verbouwing en/of aanpassing van de hypotheek. Momenteel komt het rapport in de meeste gevallen pas wanneer die besluitvorming allang is gemaakt.

Daarnaast komt er de mogelijkheid tot een hybride-taxatie. Dat wil zeggen dat de taxateur op afstand een bureauwaardering doet. Twee modelwaardes worden opgevraagd (bijvoorbeeld Calcasa, Ortec, Avix) en deze worden nader onderbouwd door de taxateur. Niet alle woningen komen hiervoor in aanmerking. Zo zijn appartementen van deze vorm uitgesloten, dient de loan to value niet meer dan 90% te bedragen en kan bij ingewikkelder objecten niet met een bureauwaardering worden volstaan. Een fysieke taxatie blijft daarom de norm.

Alle taxateurs dienen zich opnieuw te certificeren door middel van een streng examen. Value-R beschikt over alle benodigde certificaten en papieren om ook na 1 juli 2021 uw taxatierapport op te stellen.

#

Comments are closed

Contact

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Aan de slag met uw account

om je favoriete huizen en meer op te slaan

Aanmelden met e-mail

Aan de slag met uw account

om je favoriete huizen en meer op te slaan

By clicking the «AANMELDEN» button you agree to the Gebruiksvoorwaarden and Privacybeleid
Powered by Estatik