Op 9 december 2019 zond Avrotros Radar Extra een eerste deel van een tweeluik over de noodsituatie op de woningmarkt uit. Mijns inziens eens goede opsomming én uiteenzetting van de nationale ramp die aanstaande is. Dat in een ogenschijnlijk welvarend land als Nederland een eerste levensbehoefte onder druk kan komen te staan bewijst dat beleid nog te vaak gevoerd wordt in de waan van de dag. Beleidsmakers en politici doen hun werk vol overgave, maar kijken te vaak niet verder dan hun eigen ambtsperiode. De woningmarkt heeft sturing nodig, sturing die verder gaat dan vier jaar vooruit en niet conjunctuurgevoelig is.

Waar ik persoonlijk benieuwd naar ben, is of de op handen zijnde afvlakking in de bevolkingsgroei meegenomen wordt in de bouwplannen voor de 1 miljoen woningen waar momenteel het tekort uit bestaat. Bouwen, bouwen, bouwen is goed, maar wel levensloopbestendig en flexibel, zodat we in 2060 niet met een woningoverschot te maken krijgen en kelderende huizenprijzen. Wie durft, en kán er uberhaupt, zo ver vooruit te kijken? Enorm complexe vraagstukken die niet vragen om ad hoc oplossingen, maar om een goed doordacht programma met in mijn optiek (en ik ben liberaal) méér overheidsbemoeienis. Bouwen naar vraag, en niet naar de beurs van de ontwikkelaar, staatskas of baby-boomer.

Comments are closed

Contact