Al eerder schreven we over het belang van een bouwkundige keuring. Waarom zou je een keuring laten uitvoeren? Wat kost een bouwkundige keuring? Welk bedrag houdt je aan voor een voorbehoud bouwkundige keuring? Wie betaalt een bouwkundige keuring? Het zijn allemaal vragen die we nog steeds veel langs horen en zien komen.

De bouwkundige keuring kan op veel momenten plaatsvinden, maar nu beperken we ons even tot de bouwkundige keuring bij aankoop. Wanneer je een woning hebt aangekocht is het belangrijk om op de hoogte te zijn van een aantal spelregels.

  1. Er geldt een schriftelijkheidsvereiste: De koop is pas definitief als de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend.
  2. De verkoper heeft een meldingsplicht: Wat de verkoper weet van het huis of appartement, moet hij of zij melden. Dat gebeurt via een vragenlijst of via de verkopend makelaar.
  3. De koper heeft een onderzoeksplicht! Als koper dien je goed te onderzoeken wat je koopt!

Om die reden is het van groot belang een bouwkundige keuring uit te laten voeren.

Tijdens de bouwkundige keuring kijkt de inspecteur of keurmeester naar de staat van de woning. Hij of zij zorgt heeft altijd een aantal gereedschappen mee, waaronder een ladder of trap, een vochtmeter, spanningsmeter en/of aardedetector, een goede zaklamp en wat klein gereedschap. Alles in de woning – van dak tot kruipruimte – wordt visueel gekeurd. Visueel is daarbij een belangrijk woord; wat je niet kunt zien, kun je niet keuren. Tijdens de keuring worden er geen zaken gedemonteerd of gesloopt. Wel wordt er soms een wandcontactdoos open geschroefd om te zien welk type bedrading aanwezig is.

dakinspectie
De inspecteur kijkt altijd even onder de pannen naar het dakbeschot

Vanaf het dak, waar de dakbedekking en/of dakpannen worden bekeken, loopt de inspecteur ruimte voor ruimte door het huis naar beneden. Dakbeschot, lekkages, vloer- en wandafwerkingen, elektra, houtrot, schilderwerk, houtaantasters en schimmels, alles wordt gecheckt. Door de slimme apparatuur worden ook zaken bekeken die niet met het blote oog te zien zijn. Zo laat de vochtmeter duidelijk zien hoeveel vocht er in een materiaal zit. Is dit percentage te hoog, dan is daar een oorzaak voor en die zal worden opgespeurd.

Vochtmeter
De vochtmeter ziet wat wij niet kunnen zien!

Goed, je hebt een beetje een beeld. Maar hoe regel je dit nu goed met de verkoper. Je kunt dat ruwweg op twee manieren doen.

  1. Je laat de keuring uitvoeren vóór ondertekening van de koopovereenkomst
  2. Je neemt in de koopovereenkomst een clausule op.

Zoals hierboven reeds beschreven geldt een schriftelijkheidsvereiste. In de huidige overspannen markt is het daarom verstandig om zo snel mogelijk de deal te bekrachtigen door de koopovereenkomst te tekenen. Maar je wilt pas tekenen als je zeker weet dat alles goed is! Optie 1 heeft daarom niet onze voorkeur. Je gaat kosten maken, maar loopt het risico dat verkoper met een andere partij in zee gaat.

De tweede optie is daarom beter. Vooraf bespreek je met de verkopend makelaar (beter: je laat jouw aankoopmakelaar met de verkopend makelaar spreken) een bedrag. Vaak is dit 5.000,- of 10.000,- euro. Wanneer de direct noodzakelijke kosten aan de woning hoger uitvallen dan dit vooraf vastgestelde bedrag, kun je de koopovereenkomst ontbinden. Het is immers een ontbindende voorwaarde. Sinds februari 2018 staat deze clausule standaard in de koopovereenkomst, onder artikel 18.3. Echter, deze wordt vaak doorgehaald of niet ingevuld, waardoor er geen gebruik van wordt gemaakt.

Wil je het echt slim aanpakken, dan voer je de keuring uit in de wettelijke bedenktijd. Staat de uitkomst van de keuring je niet aan? Dan kun je nog zonder enige opgave van reden onder de koopovereenkomst uit.

Wat kost een bouwkundige keuring? De kosten lopen uiteen van 319 euro bij Vereniging Eigen Huis tot ruim 600 euro. Dat grote verschil heeft natuurlijk een oorzaak. Bij Vereniging Eigen Huis dien je ten eerste lid te zijn om aanspraak te maken op dit tarief. Daarnaast is de ervaring dat de keuringen van Vereniging Eigen Huis veel zaken uitsluiten. Onze ervaring is dat deze keuringen wat beperkter zijn. Zo wordt er vaak niet op het dak en niet onder de vloer gekeken. Dat is een keuze. De duurdere keuringen bieden ook meer: De keurmeester klimt waar mogelijk op het dak en gaat waar mogelijk in een overall onder de vloer. Juist dat zijn de kritieke punten. Wat is voor jou het beste? Die keuze moet je uiteraard zelf maken.

Voor meer informatie over bouwkundige keuringen en de tarieven van Value-R klik je hier! Veel succes!

Comments are closed

Contact